FoU-kapacitet

Vi är kapabla till forskning och utveckling av automationsutrustning som kan hjälpa oss att erbjuda en pålitlig bearbetnings- och monteringsplan.

Med professionella tekniker och riklig erfarenhet av produktion, kan vi komplettera alla typer av anpassade föremål som kan möta kundens krav.

För att bekräfta produktens konsistens undersöker och utvecklar vi automationsutrustningen och lägger till testartiklarna i den omedelbart.

För att förbättra produktionseffektiviteten forskar och utvecklar vi också kontinuerligt fixturutrustningen och den tekniska processen.a

capacity
capacity (1)
capacity (2)
capacity (3)
capacity (4)