Nyheter

 • Bågkammare för lågspänningsbrytare

  En ljusbågskammare för lågspänningsbrytare, vars särdrag består av det faktum att den innefattar: flera väsentligen U-formade metallplattor;ett hölje tillverkat av isolerande material som i huvudsak är formad som en parallellepiped och består av två si...
  Läs mer
 • Förbättrad effektbrytare/miniatyrbrytare

  En aspekt av uppfinningen är att tillhandahålla en förbättrad kretsbrytare, vars allmänna karaktär kan anges som innefattande en första ledare, en andra ledare, en uppsättning kontakter och ett ljusbågssläckningssystem.Den första ledaren inkluderar en långsträckt del, och...
  Läs mer
 • Förbättrat bågsläckningssystem

  En förbättrad strömbrytare inkluderar ett ljusbågssläckningssystem som har en eller flera isolatorer som genererar en önskvärd gas i närvaro av en ljusbåge.Den exemplifierande strömbrytaren inkluderar gasalstrande isolatorer placerade på tre sidor av en stationär kontakt och en...
  Läs mer